Zmluvy r. 2017

NázovPopisOznačenieDátumCenaPoznámka
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-801 Bezplatná výpožička technického zariadeniaMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava12.12.2016 zverejnené 09.01.2017
Zmluva o nájme 0100508 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.01.2017 zverejnené 20.03.2017
Zmluva o nájme 0100509 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba20.01.2017 zverejnené 20.03.2017
Nájomná zmluva Prenájom časti pozemku parc. č. 293/9, vo výmere 15 m2Mgr. Katarína Skačanová, Radošovce 14401.03.2017 zverejnené 20.03.2017
Zmluva o diele Monografická publikácia o dejinácha súčasnoti SobotišťaPhDr. Peter Brezina, Mokrý Háj 10830.01.20171800,00cena s tlačou 7700 €, zverejnené 30.01.2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava30.03.2017 zverejnené 03.04.2017
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenia odbornej praxeObchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica03.02.2017 zverejnené 03.04.2017
Dohoda o odbornej praxi študenta Soňa Krč-Konečná, Podbranč 1Vykonanie odbornej praxe20.02.2017 06.04.2017
Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu Zhodnocovanie odpadu zo záhrad a parkov (konáre, halulzovina, drevo a pod.)HERMET spol. s.r.o., Priemyselná 274, Senica12.04.2017 zverejnené 19.04.2017
Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu Zvýšenie kapacity MŠ Poradenstvo pri vypracovaní projektu Zvýšenie kapacity materskej školy v obci SobotištePROFINMET, s.r.o., Jégeho 10, Bratislava21.03.2017980,00zverejnené 24.04.2017
Darovacia zmluva Darovanie pozemkov pod prístupovú cestu podľa GP č. 139/2011FO03.03.2017 zverejnené 11.05.2017
Dodatok k zmluve o pripojení Dodatok k zmluve o pripojeníSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava03.03.2017 zverejnené 29.05.2017
Zmluva o vykonávaní pôsobosti špeciálneho stavebného úradu Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácieMesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica10.05.2017 zverejnené 29.05.2017
Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom v budove obchodu a služieb č. 130Ľubica Včelková, Sobotište 13925.04.2017 zverejnené 29.05.2017
Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov Umožnenie vykonávať zber, výkup, prepravu, triedenie a zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadovTechnické služby Senica, a.s., Železničná 465, Senica02.05.2017 zverejnené 29.05.2017
Zmluva č. 91/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie Poskytnutie účelovej dotácie na zriadenie klubovne pre seniorovTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava19.05.2017600,00zverejnené 29.05.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytnutie finančného príspevku pre MŠNadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava01.04.2017580,00zverejnené 29.05.2017
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva Dodávka ovocia a zeleniny, ovocnej šťavy pre žiakovFresco s.r.o, Černyševského 26, Bratislava16.05.2017 zverejnené 02.06.2017
Dodatok k darovacej zmluve Dodatok darovacej zmluvy zo dňa 31.1.2017 V-1420 a zmluva o zrušení vecného bremenaFO13.06.2017 zverejnené 10.07.2017
Zmluva o dielo 2017/2 Rekonštrukcia ústredného kúrenia v kultúrnom domeVladimír Nečas, Sobotište 68513.07.201786667,74zverejnené 17.07.2017
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Ukončenie zmluvyFlowery EU, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica30.06.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o poskytovanie služieb Pranie a žehlenieFlowery plus, s.r.o., Robotnícka 110/4, Senica30.06.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100510 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba17.07.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100511 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba25.06.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100514 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba31.07.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100515 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba31.07.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100513 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba17.06.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100512 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba25.06.2017 zverejnené 01.08.2017
Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov v budove súp. č. 129ULART - Lenka Jurkáčková, Sobotište; Zuzana Kalamenová, Častkov15.09.2017 zverejnené 27.09.2017
Mandátna zmluva Externý manažment a riadenie projektu - Modernizácia VOAE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, Piešťany12.09.20172000zverejnené 27.09.2017
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaDodávka plynu27.09.2017 zverejnené 28.09.2017
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaOsobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu27.09.2014 zverejnené 28.09.2017
Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu Vykonávanie posudkovej činnostiMesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica15.11.2017 zverejnené 21.11.2017

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk