Školy

     Poznanie a vedomosti sú najväčším darom. Nikto nám ich nemôže ukradnúť a my ich môžeme do nekonečna rozdávať bez obáv z toho, že nám z nich ubudne.

     Potrebu vzdelávať sa a zakladať školy si ľudia začali uvedomovať už v 9. storočí, kedy na Slovensku vznikali prvé školy. Ich zakladateľmi boli vierozvestci Cyril a Metod. Školstvo postupne prechádzalo rôznymi vývojovými etapami. Najväčší rozvoj školstva sa u nás začína školskou reformou Márie Terézie v roku 1777, kedy sa prvý raz objavila zásada povinnej školskej dochádzky a vznikali ľudové školy prístupné pre každého.

     V obci Sobotište bola škola založená už v roku 1610. Neskoršie v obci pôsobilo viacero cirkevných škôl, evanjelická škola bola pri evanjelickom kostole, židovská škola na námestí, habánska škola v habánskom dvore, katolícka škola pri rímskokatolíckom kostole.

     V roku 1946 bola v  Sobotišti zriadená meštianska štátna škola v kaštieli, ktorú deti navštevovali až do roku 1965. V uvedenom roku bol dokončený nový školský areál (dva pavilóny, telocvičňa, školská jedáleň, ihriská), v ktorom sa vyučuje dodnes.

 

 

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk