Foto - Adrián Schultz

Súčasná zástavba (foto Adrián Schultz)

 

3,1 historická fotografia

Historická fotografia

 Ulica pri evanjelickom kostole - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Leteckýpohľad (foto Ing. Katarína Horňáková)

(foto Ing. Katarína Horňáková)

 

Letecký pohľad 2 (foto Ing. Katarína Horňáková)

(foto Ing. Katarína Horňáková)

 

Letecký pohľad 3 (foto Ing. Katarína Horňáková)

(foto Ing. Katarína Horňáková)

 

05-2012 (1)

(foto Ing. Katarína Horňáková)

 

Potok Teplica (foto Adrián Schultz)(foto Adrián Schultz)

 

Foto Ing. Juraj Koba

(foto Ing. Juraj Koba)

 

Pohľad od útulne - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Útulňa pod Uchánkom - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 Útulňa v zime - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Cesta do kopaníc - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Cesta do kopaníc v zime - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Srny pri vysielači - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Kunovská priehrada - foto Adrián Schultz

(foto Adrián Schultz)

 

Potok Teplica (3) - foto Adrián Schultz    kaštieľ - foto Adrián Schultz    Starý cintorín - foto Adrián Schultz    Habánska zvonica - foto Kalafutová    Pomník padlých v I. sv. vojne - foto Kalafutová

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk