Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Sobotište je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:

Obec Sobotište

Sídlo:

Obecný úrad, č. 11, 906 05  Sobotište

IČO:

00310018

DIČ:

 

2021086881

 

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk