Zmeny a doplnky č. 1/2013 Územného plánu obce Sobotište.

Ikona pdf 1. Územný plán obce - návrh- textová časť
Ikona pdf 2. Územný plán obce - čistopis výkres širších vzťahov
Ikona pdf 3. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 výkres širších vzťahov
Ikona pdf 4. Územný plán obce - čistopis komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Ikona pdf 5. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Ikona pdf 6. Územný plán obce - čistopis komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Ikona pdf 7. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Ikona pdf 8. Územný plán obce - čistopis ochrana prírody a tvorby krajiny a prvkov ÚSES
Ikona pdf 9. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 ochrana prírody a tvorby krajiny a prvkov ÚSES
Ikona pdf 10. Územný plán obce - čistopis návrh riešenia verejného dopravného vybavenia
Ikona pdf 11. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 návrh riešenia verejného dopravného vybavenia
Ikona pdf 12. Územný plán obce - čistopis návrh verejného technického vybavenia
Ikona pdf 13. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 návrh verejného technického vybavenia
Ikona pdf 14. Územný plán obce - čistopis perspektívne použitie poľnohospodárského pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
Ikona pdf 15. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 perspektívne použitie poľnohospodárského pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
Ikona pdf 16. Územný plán obce - čistopis schéma verejnoprospešných stavieb
Ikona pdf 17. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 čistopis schéma verejnoprospešných stavieb
Ikona pdf 18. Územný plán obce - čistopis výkres regulácie
Ikona pdf 19. Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2013 výkres regulácie

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk