Názov knihy: SOBOTIŠTE

 

Autor: Vladimír Jamárik

Vydala: Obec Sobotište

Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák, Senica

Rok vydania: 2012

Počet strán: 78

ISBN: 978-80-89158-30-0

 

Kniha načrtáva minulosť Sobotišťa a jeho okolia od pravekého osídlenia až po súčasnosť. Nie však izolovane, ale

v rámci diania na Záhorí, v Uhorsku či Európe.

Čítajte pomaly a prežívajte dávne deje!

Šťastnú cestu do minulosti !

 

Kniha sa predáva v Obecnej knižnici Sobotište (prízemie kaštieľa na námestí).

Kontakt: http://www.obecsobotiste.sk/kniznica.aspx

 

DSCF8773

 

DSCF2070  DSCF2069  DSCF2065  DSCF2067  DSCF2068

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk