Oprava interiéru v kultúrnom dome

 

 

KDDSCF8103

Byt  (komora) - odstránenie starého PVC

 

KDDSCF8702

Byt (komora) - úprava podlahy

 

KDDSCF7978

Byt (kúpeľňa) - odstránenie a výmena prehnitých dosiek na strope

 

KDDSCF8780

Byt (kúpeľňa) - oprava stropu a vymaľovanie

 

KDDSCF7977

Byt (kúpeľňa) - pred vyčistením

 

KDDSCF8703

Byt (kúpeľňa) - vyšpárovanie pôvodného obkladu, stav po vyčistení

 

KDDSCF8101

Byt (kuchyňa) - odstránenie prehnitých dosiek

 

KDDSCF8781

Byt (kuchyňa) - oprava stropu, vymaľovanie

 

Kopie -KDDSCF8107

Byt (predsieň) - stav pred opravou

 

KDDSCF8697

Byt (predsieň) - stav po vymaľovaní

 

KDDSCF8108

Byt (izba) - oprava omietky pred vymaľovaním

 

KDDSCF8787

Byt (izba) - po vymaľovaní

 

KDDSCF7971

Miestnosť (býv. maskérňa) - pred vymaľovaním

 

KDDSCF8174

Miestnosť (býv. maskérňa) - vymaľovanie priestorov, náter a renovácia nábytku

 

KDDSCF8159

Javisko -  vypratanie, vyčistenie a vymaľovanie

 

KDDSCF8192

Všetky opony boli zvesené, povysávané a vytepované

 

KDDSCF8098

Kuchyňa - odstránenie poškodených obkladačiek

 

KDDSCF8549

Kuchyňa - na opravu boli použité obkladačky zo starých zásob

 

 

Všetky práce (maliarske, murárske, upratovacie)  boli vykonané vo vlastnej réžii. 

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk