Zmluvy r. 2011

 

NázovPopisOznačenieDátumCenaPoznámka
Zmluva o nájme Prenájom hrobného miesta č. 4422010/01003193.1.2011  
Zmluva o nájme Prenájom hrobného miesta č.3002010/010032010.1.2011  
Zmluva o nájme 0100321 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba18.01.2011 zverejnené 31.01.2011
Zmluva o nájme 0100322 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba18.01.2011 zverejnené 31.01.2011
Zmluva o nájme 0100323 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba18.01.2011 zverejnené 31.01.2011
Dohoda č.4/50j/2011/SR Dohoda podľa § 50j zákona o službách zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica21.03.2011 zverejnené 31.01.2011
Dohoda č.1/2011/006113 Dohoda podľa § 50i zákona o službách zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici27.01.2011 zverejnené 31.01.2011
Zmluva o nájme 0100325 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba15.02.2011 zverejnené 28.02.2011
Zmluva o nájme 0100326 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.02.2011 zverejnené 28.02.2011
Zmluva o nájme 0100327 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.02.2011 zverejnené 28.02.2011
Zmluva o nájme 0100328 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.02.2011 zverejnené 28.02.2011
Kúpna zmluva 15022011 Dodávka stroja: traktor kolesový ZETOR PROXIMA 75ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava, Púchovská 816.03.201129790zverejnené 30.03.2011
Zmluva o dielo 04032011 Dodávka vežových hodín a zreštaurovanie pôvodných vežových hodín na Habánskej zvoniciELEKON, s.r.o., Liptovský Hrádok, Moyzesova 2328.03.20119915,60zverejnené 31.03.2011
Zmluva o dielo 01042011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácieSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Správa povodia Malacky01.04.2011 zverejnené 30.04.2011
Zmluva o nájme 0100329 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba04.04.2011 zverejnené 30.04.2011
Zmluva o nájme 0100330 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba20.04.2011 zverejnené 30.04.2011
Dohoda 56/§51/2011/Zam Vykonávanie absolventskej praxeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici20.04.2011 zverejnené 30.04.2011
Zmluva o nájme 0100331 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba17.04.2011 zverejnené 30.04.2011
Zmluva 31032011 Poskytovanie ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionáriPro Region n.o., Senica, Kunov 66-6731.03.20111404,60zverejnené 30.04.2011
Zmluva o dielo 30.05.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajineSANSTAV Group, a.s., Malé Dvorany 753, Bojná30.05.201190000zverejnené 10.06.2011
Zmluva UVSR-194/2011 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SRÚrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 106.06.201192700zverejnené 15.06.2011
Dodatok č.1 Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňamiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici22.06.2011 zverejnené 30.06.2011
Zmluva o nájme Prenájom nebytových priestorov v budove č.p. 130Stanislav Polák, Senica, Sotinská 1373/704.07.2011 zverejnené 04.07.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu "Spomienková slávnosť"Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava20.07.2011300,00zverejnené 02.08.2011
Zmluva o nájme 0100332 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.05.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100333 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.05.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100334 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.05.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100335 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.05.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100336 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.05.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100337 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba03.08.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100338 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba03.08.2011 zverejnené 05.08.2011
Zmluva o dielo 17.08.2011 Riešenie havarijnej situácie na sociálnom zariadení v materskej školeAGROSTAV a.s., Štefánikova 714, Senica17.08.201115.048,25zverejnené 30.08.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku - daru Príspevok na opravu Družstevného múzea Samuela Jurkoviča v SobotištiDružstevná únia SR, Bajkalská 25, Bratislava25.08.20111.700,00zverejnené 30.08.2011
Zmluva o nájme 0100339 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba25.08.2011 zverejnené 30.08.2011
Zmluva o nájme 0100340 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba09.09.2011 zverejnené 23.09.2011
Zmluva o nájme 0100341 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba09.09.2011 zverejnené 23.09.2011
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miestaFyzická osoba09.09.2011 Zverejnené 19.10.2011
Zmluva o nájme 0100342 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.10.2011 Zverejnené 19.10.2011
Zmluva o nájme 0100343 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba27.10.2011 zverejnené 08.11.2011
Zmluva o nájme 0100344 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba31.10.2011 zverejnené 08.11.2011
Zmluva o nájme 0100345 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba02.11.2011 zverejnené 08.11.2011
Zmluva o nájme 0100346 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.11.2011 zverejnené 16.11.2011
Kúpna zmluva 30052011 Predaj pozemku - 54 m2Fyzická osoba31.05.2011 zverejnené 16.11.2011
Zmluva o nájme 0100347 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba 18.11.2011 zverejnené 18.11.2011
Zmluva o nájme 0100348 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba23.11.2011 zverejnené 23.11.2011
Kúpna zmluva 18112011 Predaj pozemku - 30 m2Fyzická osoba18.11.2011300,00zverejnené 28.11.2011
Zmluva o nájme 0100349 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba07.12.2011 zverejnené 07.12.2011
Zmluva o nájme Prenájom nebytových priestorov v budove č. 130Rozličný tovar, Marečková Anna, Vrbovce 16908.12.2011 zverejnené 12.12.2011
Zmluva o nájme 0100351 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba12.12.2011 zverejnené 13.12.2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí grantu NVÚB/2010-024 Poskytnutie grantu 83,60 na dofinancovanie reštaurátorských prác na hodinách na Habánskej zvoniciNadácia VÚB, Mlynské nivy 1, Bratislava13.12.201183,60zverejnené 14.12.2011
Zmluva o nájme 0100352 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba14.12.2011 zverejnené 19.12.2011
Zmluva o nájme 0100353 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.12.2011 zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100354 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.12.2011 zverejnené 16.12.2011
Zmluva o nájme 0100355 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba22.12.2011 zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100356 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba22.12.2011 zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100357 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba22.12.2011 zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100358 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba29.12.2011 zverejnené 30.12.2011
Dohoda č.31/§50j/2011/SR Dohoda podľa § 50j zákona o službách zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica27.05.2011  

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk