Zmluvy r. 2015

 

NázovPopisOznačenieDátumCenaPoznámka
Zmluva o obstaraní veci Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa MVOAE konzultant, s.r.o., Zámocká 3, Bratislava19.11.20144.970,00zverejnené 18.2.2015
Zmluva o nájme 0100491 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba23.01.2015 zverejnené 18.02.2015
Zmluva o nájme 0100490 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba11.02.2015 zverejnené 19.02.2015
Darovacia zmluva 6/2015 Bezplatné prenechanie cestného motorového vozidla IVECO DAILY 65C15SR - zast. Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava05.02.2015 zverejnené 23.03.2015
Zmluva o nájme 0100492 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba25.03.2015 zverejnené 27.03.2015
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a výstavba chodníka pred bytovkou č. 78 v obci SobotišteMgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383, Senica16.04.201513175,87zverejnené 17.04.2015
Zmluva o službách č. 008/2015/Za Vypracovanie žiadosti ŽONFP, externý manažment, verejné obstarávanieGrantprojekt, s.r.o., J. Simora 5/7939, Nové Zámky27.04.2015 zverejnené 30.04.2015
Zmluva o nájme 0100495 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba22.06.2015 zverejnené 16.07.2015
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka - V. etapaMgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383, Senica17.07.201515.962,88zverejnené 21.08.2015
Zmluva o dielo Vypracovanie svetelno-technickej štúdieOMS, spol. s.r.o., č. 419, Dojč19.08.20151643,75zverejnené 10.09.2015
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava30.09.2015 zverejnené 05.10.2015
     
Zmluva o nájme 0100497 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba18.11.2015 zverejnené 20.11.2015
Dodatok č. 1 k nájomnrj zmluve Predĺženie doby nájmuĽubica Petráková, Sobotište 35125.11.20 zverejnené 25.11.2015
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Predĺženie doby nájmuStanislav Polák, Senica, Sotinská 1373/725.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Predĺženie doby nájmuULART - Lenka Jurkáčková, Sobotište 12425.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava20.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve oj poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava20.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve oj poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava20.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve o jposkytovaní verejných služieb Zmena a úprava programu SlužbySlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava25.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Verejná telefónna službaSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava23.11.2015 zverejnené 25.11.2015
Dodatok č. 1 k zmluve číslo 012/2014 Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby v oblasti BOZPIng. Katarína Marečková, Horná Dolina 6, Podbranč20.11.2015 26.11.2015
Dodatok č. 1 Zmena cenníka od 1.1.2016 za pranieFLOWERY EU, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica09.12.2015 zverejnené 10.12.2015
Kúpna zmluva Multicar M2501Pavel Rybnikár - DEMONT-KOVO, Sobotište 21202.12.2015580,00zverejnené 10.12.2015
Mandátna zmluva Vymáhanie peňažných pohľadávokNELL KAPITAL, s.r.o., Dunajská 4, Bratislava03.12.2015 zverejnené 10.12.2015
Zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej službySlovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/4623.12.2015 zverejnené 28.12.2015
Zmluva o dielo č. 80/2015 Zhotovenie diela "Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište"Business Funding Solutions, s.r.o., Ľudovíta Vaníčka 2722/5, Senica14.12.2015258696,70zverejnené 29.12.2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania č. 4/2014 Výučba nemeckého jazyka v MŠMgr. Zuzana Knapová, Hlboké 917.12.2015 zverejnené 29.12.2015
Úverová zmluva č. 247353-2015 Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver na dohodnutý účel, financovanie projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište"Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava29.12.201534717,77zverejnené 29.12.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 247353-2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeSlovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava29.12.2015 zverejnené 29.12.2015
Úverová zmluva č. 247337-2015 Poskytnutie peňažných prostriedkov ako krátkodobý úver na dohodnutý účel, predfinancovanie projektu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište"Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava29.12.2015219325,06zverejnené 29.12.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 247337-2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeSlovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava29.12.2015 zverejnené 29.12.2015
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 247337-2015/1 Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu (Obci Sobotište)Slovenská záručná a.s., Štefánikova 27, Bratislava29.12.2015 zverejnené 29.12.2015
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) Predmetom je úprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením a vedením bežného účtuSlovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava15.12.2015 zverejnené 29.12.2015
Zmluva o dielo Realizácia svetelno-technického merania v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MH SROMS, spol. s.r.o., Dojč 41914.12.20154097,54zverejnené 29.12.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít Projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci SobotišteMinisterstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava22.12.2015219325,06zverejnené 30.12.2015
Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy ZŠ SobotišteKNOSS, s.r.o., č. 307, Plavecký Mikuláš04.12.201564.899,76zverejnené 30.12.2015

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk