Zmluvy r. 2014

NázovPopisOznačenieDátumCenaPoznámka
Zmluva o nájme 0100472 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba17.12.2013 zverejnené 25.02.2014
Zmluva o nájme 0100473 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba17.12.2013 zverejnené 25.02.2014
Zmluva o nájme 0100475 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.02.2014 zverejnené 28.02.2014
Zmluva o nájme 0100476 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.02.2014 zverejnené 28.02.2014
Zmluva o nájme 0100474 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba14.02.2014 zverejnené 12.03.2014
Zmluva o nájme 0100477 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba22.02.2014 zverejnené 12.03.2014
Zmluva o nájme 0100478 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba11.03.2014 zverejnené 12.03.2014
Zmluva o nájme 0100479 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba31.03.2014 zverejnené 01.04.2014
Zmluva o dielo 1/2014 Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci SobotišteMgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383, Senica31.03.201457.158,00zverejnené 01.04.2014
Zmluva o dielo 2/2014 Výkon stavebného dozoruVECTRA Senica, s.r.o., Smreková 1296/19, Senica01.04.20141.850,00zverejnené 01.04.2014
Dodatok ku zmluve č. A/2164/12/2008 Aktualizačné poplatky programov (ročné)TOPSET, Hollého 2366/25B, Stupava03.04.2014498,00zverejnené 03.04.2014
Zmluva o nájme 0100480 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.04.2014 zverejnené 23.05.2014
Zmluva o nájme 0100482 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba13.05.2014 zverejnené 23.05.2014
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie SenicaObchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica26.02.2014 zverejnené 23.05.2014
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie SenicaObchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica03.03.2014 zverejnené 23.05.2014
Zmluva o poskytnutí grantu č. ST2014_74 Grant v hodnote 1500 € na projekt "Záchrana habánskej kľučárne"Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava22.04.20141.500,00zverejnené 23.05.2014
Zmluva o nájme 0100481 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba30.04.2014 zverejnené 01.07.2014
Zmluva o nájme 0100483 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.05.2014 zverejnené 01.07.2014
Zmluva o nájme 0100484 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba20.06.2014 zverejnené 30.07.2014
Dohoda Dohoda o vykonávaní menších obecných služiebÚrad práce, soc. vecí a rodiny, Senica27.06.2014 zverejnené 30.07.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácieSR zast. Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava24.07.20146.048,00zverejnené 21.08.2014
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc. č. 9094/13Jana Ševečková, Oľga Ševečková, obidve bytom Sobotište 22317.06.201433,00zverejnené 28.08.2014
Zmluva o nájme 0100486 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba04.09.2014 zverejnené 05.09.2014
Zmluva o dielo Odstavné a parkovacie plochŠtefan Rehuš, Železničná 1524, Senica05.09.201414.401,84zverejnené 11.09.2014
Poistná zmluva Biznis Plus Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľovČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, Bratislava11.09.20141.727,00zverejnené 17.09.2014
Zmluva o poskytnutí služieb Poskytnutie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciIng. Katarína Marečková - Služby PO a BOZP, Horná Dolina 6, Podbranč25.09.2014 zverejnené 02.10.2014
Zmluva o nájme 0100487 Prenájom hrbového miestaFyzická osoba13.10.2014 zverejnené 14.10.2014
Zmluva o nájme 0100488 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba14.10.2014 zverejnené 14.10.2014
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie - prestavba budovy školy na bytyAteliér Hipík, s.r.o., Botanická 55, Trnava21.10.20147.800,00zverejnené 30.10.2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania Výučba nemeckého jazyka v MŠ SobotišteMgr. Zuzana Knapová, Krajné 302.09.201413,00/hod.zverejnené 10.11.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici Predmetom dodatku je financovanie Spoločného obecného úradu v SeniciMesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica21.07.2014 zverejnené 21.11.2014
Poistka číslo 3007014936 Poistenie motorového vozidla SE-551BAUNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava07.11.2014381,61zverejnené 21.11.2014
Kúpna zmluva 12112014 Predaj traktorového fekálneho prívesu RM4-015Obec Chvojnica, č. 112.11.2014900,00zverejnené 21.11.2014
Kúpna zmluva 23102014 Predaj pozemku - novovytvorená parc.č. 9094/10 a 9094/11 v k.ú. SobotišteFyzická osoba23.10.20143.030,00zverejnené 21.11.2014
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práceJuraj Čerešník DDD Chem servis, Cerová 23624.10.2014 zverejnené 21.11.2014
Dodatok č. 13 k zmluve o zbere, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Ceny za vývoz a zneškodňovaniu odpadu na r. 2015Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica26.11.2014 zverejnené 28.11.2014
Dohoda o splátkovom kalendári Dohoda o splátkach dlžnej sumyFyzická osoba11.11.2014347,95zverejnené 28.11.2014
Zmluva o nájme 0100489 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.11.2014 zverejnené 28.11.2014
Zmluva o nájme 0100485 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba08.12.2014 zverejnené 10.12.2014
Zmluva o poskytovaní služieb Pranie a žehlenie obrusovFLOWERY EU, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica17.12.2014 zverejnené 29.12.2014
Darovacia zmluva Stavebný materiál na opravu Habánskej kľučárneFyzická osoby03.10.2014 zverejnené 31.12.2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby Zabezpečenie opatrovateľskej službySlovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/4629.12.2014 zverejnené 31.12.2014
Poistka číslo 3007014936 Havarijné poistenie vozidla SE-551BAUNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava07.11.2014 zverejnené 31.12.2014
Zmluva o dielo Ateliér Hipík, s.r.o., Botanická 55, TrnavaProjekt na stavebné povolenie21.10.20147.800,00zverejnené 31.12.2014

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk