Zmluvy r. 2012

NázovPopisOznačenieDátumCenaPoznámka
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miestaFyzická osoba11.1.2012 zverejnené 6.2.2012
Zmluva o nájme 0100361 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba22.02.2012 zverejnené 22.02.2012
Zmluva CEZ:UVSR-146/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SRÚrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava06.03.20129.100,00zverejnené 16.03.2012
Mandátna zmluva Mandátna zmluva na vykonanie verejného obstarávaniaFI-STAMONT Plus spol. s.r.o., S. Jurkoviča 1203/16, Senica01.02.20121.267,20zverejnené 22.03.2012
Zmluva 104500903Z112 Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava13.02.2012 zverejnené 03.04.2012
Dodatok k zmluve 104500903D110 Aktivácia SIM kartySlovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava13.02.20121,00zverejnené 03.04.2012
Zmluva 104500305Z112 Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava13.02.2012 zverejnené 03.04.2012
Dodatok k zmluve 104500305D110 Aktivácia SIM kartySlovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava13.02.20121,00zverejnené 03.04.2012
Dodatok k zmluve 104680830D100 Zmena pôvodného programu služieb účastníka na program Podnikatel NAJ 300Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava20.03.2012 zverejnené 03.04.2012
Zmluva PHZ-OEL1-2012/001256-023 Poskytnutie dotácieMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava16.04.20122.400,00zverejnené 16.04.2012
Kúpna zmluva Stavebný materiál na rekonštrukciu obecných studníKrytstav spol. s.r.o., Dielenská 14, Malacky10.04.2013567,43zverejnené 16.4.2013
Zmluva o nájme 0100363 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.04.2012 zverejnené 16.04.2012
Zmluva o dielo č. 01/2012 Oprava chodníka vedľa štátnej cesty II/581 SobotišteLS spol. s.r.o., Jesenského 1, Žiar nad Hronom03.04.201231.939,98zverejnené 02.05.2012
Zmluva MK-4131/2012/1.1 Poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu "Obnova fasády - mlyn vodny tzv. HabánskyMinisterstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, Bratislava14.05.201210.000zverejnené 15.05.2012
Zmluva o nájme 0100364 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.05.2012 zverejnené 17.05.2012
Zmluva o nájme 0100365 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.05.2012 zverejnené 13.06.2012
Zmluva č. 014-5-K/2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu "TERRA ZOBODYCHA - uvedenie knihy"Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava14.06.2012200,00zverejnené 03.07.2012
Zmluva o nájme 0100366 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba10.07.2012 zverejnené 12.07.2012
Zmluva o nájme 0100367 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.07.2012 zverejnené 18.07.2012
Zmluva o nájme 0100368 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba17.07.2012 zverejnené 18.07.2012
Kúpna zmluva 12072012 Predaj pozemku - parc. č. 9094/8, 9094/9Fyzická osoba12.07.20121,030,00zverejnené 19.07.2012
Poistná zmluva 71833547 Povinné zmluvné poistenie - prípojné vozidlo EČV: SE6704CUnion poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava28.05.201227,00zverejnené 19.07.2012
Zmluva o nájme 0100369 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba24.07.2012 zverejnené 25.07.2012
Zmluva o nájme 0100370 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba24.07.2012 zverejnené 25.07.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na štartovné a organizovanie súťaží mažoretiekSRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ, Sobotište 31712.04.2012400,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda na poskytnutie fin. dotácie Dotácia na organizovanie futbalových zápasovTelovýchovná jednota, Sobotište12.04.20122.300,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie futbalových zápasovTelovýchovná jednota, Sobotište28.02.2012166,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie spoločenských podujatíÚnia žien Slovenska - ZO Sobotište12.04.2012400,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na prípravu a organizovanie oblastnej výstavy ovocia a zeleninySlovenský zväz záhradkárov - ZO Sobotište12.04.2012400,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na prípravu a organizovanie Oblastnej výstavy holubov a Miestnej výstavy králikov a hydinySlovenský zväz chovateľov - ZO Sobotište12.04.2012340,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie podujatí pre dôchodcovJednota dôchodcov na Slovensku - ZO Sobotište12.04.2012250,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie pohárovej súťaže mladých hasičovDobrovoľný hasičský zbor, Sobotište12.04.2012400,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie pohárových súťažíDobrovoľný hasičský zbor, Sobotište12.04.2012300,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie súťaže Pohár K. JelínkaDobrovoľný hasičský zbor, Sobotište12.04.2012300,00zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie Sobotištskej pätnástkyKlub slovenských turistov, Sobotište12.04.2012200,00zverejnené 06.08.2012
Zmluva o dielo Výmena okien na budove ZŠ SobotišteI - NOVA Nitra, s.r.o., Baničová, Nitra03.08.201299.971,90zverejnené 13.08.2012
Zmluva o nájme 0100371 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba03.08.2012 zverejnené 13.08.2012
Zmluva o nájme 0100372 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba03.08.2012 zverejnené 13.08.2012
Kúpna zmluva Prevod p.č. 30/81 a p.č. 30/80 na obecFyzická osoba12.07.20124.838,40zverejnené 13.08.2012
Zmluva o dielo Obnova fasády - mlyn vodný tzv. HabánskyMgr.art. Tomáš Kucman - CHAMELEON, Gusevova 3, Bratislava15.08.201211.734,00zverejnené 16.08.2012
Zmluva o nájme 0100373 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba 31.08.2012 zverejnené 31.08.2012
Zmluva o nájme 0100374 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba04.09.2012 zverejnené 04.09.2012
Dodatok č. 1 Príspevok na podporu zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vajanského 17, Senica04.09.2012 zverejnené 11.09.2012
Zmluva o nájme 0100375 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba18.09.2012 zverejnené 19.09.2012
Zmluva o nájme 0100376 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.09.2012 zverejnené 27.09.2012
Zmluva o nájme 0100377 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba19.09.2012 zverejnené 27.09.2012
Nájomná zmluva č. 1/2012 Prenájom pozemkovej plochy vo výmere 4,77 m2Fyzická osoba19.09.2012 zverejnené 01.10.2012
Nájomná zmluva 2/2012 Prenájom pozemkovej plochy vo výmere 5,425 m2Fyzická osoba26.09.2012 zverejnené 01.10.2012
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc. č. 200/2Fyzická osoba02.10.20121.687,00zverejnené 02.10.2012
Zmluva o nájme 0100379 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba04.10.2012 zverejnené 04.10.2012
Dohoda o zriadení SŠO Dohoda o zriadení spoločného školského obvoduObec Podbranč, č. 21922.08.2012 zverejnené 08.10.2012
Zmluva o nájme 0100378 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba03.10.2012 zverejnené 22.10.2012
Zmluva o nájme 0100380 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba11.10.2012 zverejnené 22.10.2012
Zmluva o nájme 0100381 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba11.10.2012 zverejnené 22.10.2012
Dodatok Ponuka E.Výhoda Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektrinyZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 108.11.2012 zverejnené 09.11.2012
Zmluva o nájme 0100382 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba08.11.2012 zverejnené 21.11.2012
Zmluva o nájme 0100383 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.11.2012 zverejnené 21.11.2012
Zmluva o nájme 0100384 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba28.11.2012 zverejnené 28.11.2012
Zmluva o nájme 0100385 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba05.12.2012 zverejnené 10.12.2012
Zmluva o nájme 0100386 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba05.12.2012 zverejnené 10.12.2012
Zmluva o spolupráci a združení fin. prostriedkov Spolupráca na projekte "Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov", realizovaného v rámci programu Cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko 2007-2013Mesto Senica, Obec Smrdáky, Obec Koválov, Obec Jablonica, Obec Borský Mikuláš, Obec Moravský Svätý Ján, Obec Smolinské, Obec Sekule, Obec Lakšárska Nová Ves28.11.2012 zverejnené 28.12.2012

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk