Príležitostná poštová známka

 

Známka s portrétom Samuela Jurkoviča                                                                                      

 

fdc95055[1]príležitostná známka

 

 

     Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 8.2.1995 príležitostnú poštovú známku „Gazdovský spolok, Sobotište, 1845“ v nominálnej hodnote 9 Sk.

     Rok 1995 bol významným rokom pre celé slovenské a svetové družstevné hnutie. Pripomenuli sme si 150. výročie vzniku prvého družstva na území Slovenskej republiky, Gazdovského spolku, ktoré bolo založené 9.2.1845 v Sobotišti. Bolo to prvé družstvo na európskom kontinente a druhé v Európe po družstve založenom v Anglicku v meste Rochdale. Zakladateľom a iniciátorom Gazdovského spolku bol Samuel Jurkovič. Bolo to prvé úverové družstvo, plniace súčasne funkciu sporiteľne. Pre svojich členov – výnimočne aj na to odkázaných nečlenov – obstarával lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali sporením a vkladaním úspor do družstevnej pokladne.

     Známka je s portrétom Samuela Jurkoviča – zakladateľa spolku v popredí, budovou sobotištskej radnice v pozadí a so sprievodnými textami „Gazdovský spolok založený v Sobotišti roku 1845“ a „Samuel Jurkovič“.  

     Autorom výtvarného návrhu známky je Zdeno Brázdil a Rudolf Cigánik, rytinu známky vyhotovil Martin Činovský. Príležitostná poštová známka vyšla v náklade 10 000 ks.

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk