Poslanecké obvody

obvod číslo:

  poslanec

  súpisné čísla

  od – do

1.

  RNDr. Svetozár Štefeček

  3 –  69,  672 – 674,  676,  680,  688, 715

2.

  Mgr. Libuša Orgoníková

  72 – 143,  684, 703 – 705, 716

3.

  Ing. Ondrej Hurbanis

  144 – 216,  685

4.

  Ľubomír Slezák

  217 – 289, 724

5.

  PhDr. Jan Vladimír Kružík

  290 – 362,  677,  686, 732

6.

  PaedDr. Jana Pekarová

  363 – 435,  683, 723

7.

  Michal Šrámek

  436 – 503,  682

8.

  Marek Baumgartner

  504 – 589

9.

  Radoslav Krček

  590 – 671

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk