Plán zasadnutí OZ na rok 2017

 

Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva Sobotište na rok 2017

 

7. marca 2017  (t.j. utorok)

 

6. júna 2017  (t.j. utorok)

 

5. septembra 2017  (t.j. utorok)

 

7. novembra 2017  (t.j. utorok)

 

12. decembra 2017  (t.j. utorok)

 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú v zasadačke obecného úradu o 18.00 hodine.

 

Zmena dátumu alebo času zasadnutia bude vždy oznámená na pozvánke a na informačnej tabuli Obce Sobotište

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk