Objednávky r. 2013

 Objednávky zverejnené podľa § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

ScanImage156

 

ScanImage157

 

ScanImage254

 

ScanImage280

 

ScanImage281

 

objednávky 96-105

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk