Objednávky r. 2012

Objednávky zverejnené podľa § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

301112ScanImage21

 

Obj. (1)

 

301112ScanImage21 (1)

 

ScanImage73

 

ScanImage74

 

 

 

Obj. ŠJMŠ

 

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk