Objednávky r. 2011

 Od  1. mája 2011 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011, podľa  ktorého obec nezvereňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Číslo

obj.

Dodávateľ

Predmet

Dátum vyhotovenia

Cena s DPH

 

Pozn.

1/2011

SLAP0,  Ščepka Jaroslav

Senica, Hviezdoslavova 310

Kancelárske potreby - MŠ

17.01.2011

 

 

2/2011

DEMONT KOVO

Pavel Rybnikár, Sobotište 212

Dovoz piesku

17.01.2011

56,64

 

3/2011

Ing. Marta Pichová

Bratislava, Dúbravská cesta 9

Posúdenie stavu zavlhnutia kaštieľa

25.01.2011

300,00

 

4/2011

SEKOV, s.r.o.

Senica, Štefánikova 715

Oceľové rošty  + príchytky

25.01.2011

 

 

 

5/2011

ELTO, Mgr. Vladimír Kukliš

Senica, Železničná 1529

Elektroinštalačný materiál

25.01.2011

195,42

 

6/2011

Tomašovič – kominárstvo

Šaštín Stráže 1379

Kontrola komínov – OcÚ, MŠ, KD

17.01.2011

 

 

7/2011

LEVSTAV, s.r.o.

Levice, SNP 56

Dvere, zárubne  na požiarnu zbrojnicu podľa PD

18.02.2011

4313,40

 

8/2011

Richter Anton,

Sobotište 106

Príprava materiálu na opravu lávky cez potok (poškodenej povodňou v r. 2010)

24.02.2011

120,00

 

9/2011

Šťastný Branislav

Senica, Pilárika  2663/26

Oprava miestnych komunikácií (poškodených povodňou v r. 2010)

07.02.2011

 

 

10/2011

Šťastný Branislav

Senica, Pilárika 2663/26

Úprava terénu okolo lávky (poškodenej povodňou v r. 2010)

28.02..2011

 

 

11/2011

Kaňa Drahomír

Sobotište 280

Dosky na opravu  lávky (poškodenej povodňou v r. 2010)

28.02.2011

510,00

 

12/2011

Nečas Vladimír

Sobotište 170

Oprava kotla v KD (poškodeného povodňou v r. 2010)

28.02.2011

300,00

 

13/2011

Černek Ján – MAFAP

Sobotište 193

Oprava omietky v kotolni KD (poškodenej povodňou v r. 2010)

01.03.2011

400,00

 

13/1/2011

Sekov, s.r.o.

Štefánikova 715

Senica

1. Roxor 12mm – 72 bm

2. Roxor 6 mm – 60 bm

3. Roxor 20 mm – 18 bm

4. Profil U 50 mm – 2,5 bm

5. Profil L 50x30 – 15,2 bm

6. Plech 2 mm 2 ks 120x100 cm

7. Rezný kotúč 125 mm – 10 ks

8. Brúsny kotúč 125 mm – 2 ks

9. Uholník – L 80x80 12 m

10. Práca 0,5 hod.

09.03.2011

 

 

14/2011

K-K TRANS SPEDICION

Priemyselná 283

Senica

20q cement

10.03.2011

237,12

 

15/2011

Obecný podnik s.r.o.

Jablonica

Rúra 400x800 – 10 ks

11.03.2011

 

 

16/2011

Branislav Šťastný

Senica, Š.Pilárika 2663/2

Úprava terénu a naplavenej zeminy po záplavách v osade Valcha a úprava cesty po záplavách U Kutálkov

11.03.2011

 

 

 

17/2011

ASV AGRONOVA s.r.o.

Bratislava, Púchovnská 8

pobočka Holíč, ul. 29.augusta 12

Kolesový traktor ZETOR 75 Proxima, varianta BASIC 40

+ výbava

maják

záves pre jedoosý príves

hydraulika

14.03.2011

bez DPH

28.775,00

 

90,00

795,00

130,00

 

18/2011

SEKOV, s.r.o.

Štefánikova 715

Senica

Autorošt 460x120

14.03.2011

 

 

19/2011

Branislav Šťastný

Senica, Š.Pilárika

Výkopové práce

Javorec-cesta Javorec-Dubina

vykopanie dvoch odvodňovacích rigolov (riešenie následkov povodní)

15.03.2011

 

 

20/2011

Branislav Šťastný

Senica, Š.Pilárika

Dovoz štrku 8 t

do osady Javorec – osadenie železných rigolov na p.č.4642

oprava MK po povodni

17.03.2011

130,00

 

21/2011

Branislav Šťastný

Senica, Š. Pilárika

Odstránenie a odvoz zeminy z osady Valcha poškodenej povodňou

17.03.2011

520,00

 

22/2011

Firma Žák

Senica, Hurbanova 524

1. ochranný štít 2 ks

2. Hlavica autocut 1 ks

3. Mazivá 2 ks

4. Olej do benzínu

5. Okuliare 1 ks

6. Vzd. filter 2 ks

7. Sviečka 2 ks

8. Olej. filter 1 ks

9. Prstenec 4 ks

10. Cievka 6 ks

11. Pilníky 2

12. Retiazka na mot. pílu 1 ks

13.Olej 2 ks

14. Nožíky na kos. 3 ks

15. Skrutky 3 ks

16. FS480 – krovinorez 1 ks

17.03.2011

26,00

29,90

25,80

3,40

2,99

16,34

8,96

15,50

60,84

70,32

3,58

14,26

20,78

5,16

6,69

859,00

 

23/2011

STORNO

 

 

 

 

24/2011

Drahomír Kaňa

Sobotište 280

Drevo – dosky, hranole na opravu lavičiek – lávok cez potok Teplica poškodených povodňou  (u Ročákov, Slezáka, Valcha) = 1,5 m3

18.03.2011

390,00

 

25/2011

BONA - Anna Musilová Sobotište 362

1. pracovný odev 3 ks

2. pracovná obuv 3 ks

28.03.2011

 

 

26/2011

Združenie matrikáriek Slovenska

Matričný úrad, Kežmarok

Príručka matrikára – časť úmrtie

29.04.2011

13,00

 

27/2011

Eurocluster, s.r.o.

Mickiewiczova 2

Bratislava

Vyhotovenie „Priebežnej monitorovacej správy 2 a Žiadosti o platbu č. 3 – predfinancovanie k projektu Rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice Sobotište

20.04.2011

1533,33

(bez DPH)

 

28/2011

VKS – Vladimír Kukliš

Senica, Železničná 1529

3 ks lampa verejného osvetlenia

1 bal.  štartér

20.05.2011

159,97

 

29/2011

REMPO – Junas Milan

Hviezdoslavova 477, Senica

Ojednávame si u Vás ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov na 1 RP program revit. krajiny. Počet pracovníkov 10 osôsb

28.05.2012

cca 915,00

 

30/2011

BTP, s.r.o.

Prievaly

10 t rašeliny

28.05.2011

 

 

31/2011

Geodézia, Ing. Peter Holič

Senica, Hollého 749

Geometrický plán na zameranie stavby – hasičská zbrojnica

08.06.2011

 

 

32/2011

AEV systém s.r.o.

Krnča, Družstevná 501

Kontrola NN rozvodu v budove obecného úradu

09.06.2011

 

dodacia lehota IV. štvrťok

43/2011

Miroslav Krč

Sobotište 87

Oprava omietky, maľovanie priestorov múzea S. Jurkoviča a vchodu do múzea

03.10.2011

1.200,00

 

44/2011

BIBIONE, Tehelná 14, Trnava

Interiérové vybavenie požiarnej zbrojnice

80 ks stohovateľná stolička

6 ks rokovací stôl 140x80x74cm

6 ks rokovací stôl 180x80x74cm

2 ks štvrťkruh k rokovacím stolom 80x80x74 cm

kuchyňka atyp

 

07.10.2011

6.330,72

 

55/2011

A-Z STROJ, Trenčianska 66, Bratislava

Kladivo sekacie – el.

16.11.2011

1.008,46

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk