Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

 

Komisia finančná a správy obecného majetku

Ľubomír Slezák – predseda

Michal Šrámek, RNDr. Svetozár Štefeček, Marta Hurbanisová – členovia

 

Komisia kultúry, mládeže a športu

Mgr. Libuša Orgoníková – predseda

PhDr. Vladimír Jan Kružík, PaedDr. Jana Pekarová, Alena Bittnerová, Mgr. Pavla Košinárová, Mgr. Viktória Čederlová, Drahoslava Mrázková – členovia

 

Komisia výstavby

Ing. Ondrej Hurbanis – predseda

Radoslav Krček, Marek Baumgartner, Alena Kalafutová – členovia

 

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk