Grantový program

GRANTOVÝ PROGRAM "PODPORUJEME AKČNÝCH!"

 

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) vyhlasuje v dňoch od 10.12.2015 do 29.2.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci III. ročníka Grantového programu "Podporujeme akčných!"

Cieľom grantového programu je podporiť projekty realizované na území KR-MAS, ktoré pomôžu plnohodnotne naplniť voľnočasové aktivity detí a mládeže a tiež podporiť činnosť dôchodcov.
 
Oblasť podpory: 
A.    Organizovanie voľnočasových aktivít podporujúcich zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže
B.     Organizovanie aktivít na podporu činnosti ľudí v dôchodkovom veku   

Oprávnení žiadatelia: 

organizácia so sídlom alebo pracoviskom na území  KR - MAS (mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, cirkev, škola...), 
neformálna skupina občanov (za neformálnu skupinu občanov sa považuje skupina aspoň troch osôb, ktoré konajú v spoločnom záujme), 
partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov. 

Viac informácií:
 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk