Aktivity obce v I. polroku 2011

 

DSCF6397

Oprava lávky na hornom konci.

 

 

DSCF6390

Oprava lávky na hornom konci.

 

 

DSCF6312

Demontáž lávky pri transformátore, prípravné práce na jej opravu.

Súčasťou opravy bude dobetónovanie nosných pilierov a zdvihnutie lávky, aby sa predišlo jej poškodeniu pri povodniach.

 

 

DSCF6279

 

DSCF6274

Čistenie malého vodného toku vedľa štátnej cesty smerom na roľnícke družstvo.

 

 

DSCF6050

Vyčistenie zákopy pri ceste na Kunovskú priehradu. Na tomto úseku sme vyzbierali 4 vlečky odpadkov.

 

DSCF6264

Orezanie haluzí pri ceste na Kunovskú priehradu.

 

 

DSCF6213

Demontáž hodín na habánskej zvonici. V krátkej dobe zrealizujeme vyspravenie fasády a náter.

 

 

DSCF6410

Oprava oplotenia na cintoríne.

 

 

DSCF6425

 

MK (2)

 

MK (3)

Údržba miestnych komunikácií v obci a v kopaniciach.

 

 

DSCF6423

Dokončenie požiarnej zbrojnice

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk