Kultúrne pamiatky - zoznam

Číslo

ÚZKP

 

 

Názov KP

740/0

 

Tabuľa pamätná  (Samuel Jurkovič)

741/1

 

Dom pamätný  (Martin Jursa)

741/2

 

Tabuľa pamätná  (Martin Jursa)

743/1

 

Evanjelická a.v. fara

743/2

 

Tabuľa pamätná  (Pavel Beblavý)

746/0

 

Zvonica

747/0

 

Mlyn habánsky

749/0

 

Evanjelický a.v. kostol

750/0

 

Židovský cintorín

748/1

 

Nyáryovský kaštieľ

748/2

 

Park

2221/0

 

Habánska kľúčiareň

2222/0

 

Dom ľudový  (parc.č. 396/2)

2224/0

 

Dom ľudový  (parc.č. 318)

2226/0

 

Stodola

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk